Zarabianie na funduszach inwestycyjnych przez e-bankowość

Zarabianie na funduszach inwestycyjnych przez e-bankowość

Sprawdź, czy zarabianie na funduszach inwestycyjnych przez e-bankowość może być dobrą metodą na pomnażanie kapitału.

Nadal stosunkowo niewielu Polaków posiada oszczędności. Jednak wśród tych, którzy zdecydowali się odkładać pieniądze, coraz popularniejsze stają się różne metody inwestowania i pomnażania zaoszczędzonych środków.

Nie chcemy już tylko mieć jakichś pieniędzy na przysłowiową „czarną godzinę”, ale coraz odważniej myślimy o inwestycjach, które pozwolą nam spełniać mniejsze i większe marzenia.

Najpopularniejszym i najbezpieczniejszym sposobem generowania zysków z oszczędności są cały czas tradycyjne lokaty bankowe. Dają one pewny, lecz niewielki zysk.

Znacznie lepiej możemy zarobić, na zyskujących w ostatnich latach na popularności Funduszach Inwestycyjnych.

Inwestowanie w nie jest proste – wystarczy mieć aktywne konto bankowe z dostępem do bankowości internetowej i trochę wolnych środków.

Do wyboru mamy naprawdę bardzo wiele opcji. Sprawdź, jak zarabiać na Funduszach Inwestycyjnych za pośrednictwem bankowości internetowej. Jak rodzaje Funduszy Inwestycyjnych są dostępne na rynku?

Fundusze możemy podzielić na 5 podstawowych grup:

1. Obligacje krótkoterminowe.

Ten rodzaj obligacji należy do funduszy o najmniejszym ryzyku, ale również o najniższej stopie zwrotu.

Zyski z nich są porównywalne z kontami oszczędnościowymi oraz lokatami bankowymi i mają na celu głównie zachowanie realnej wartości pieniędzy, które inwestujemy.

Mają one przewagę nad lokatami bankowymi w tym zakresie, że inwestowane środki możemy w każdej chwili wycofać. Do takich obligacji należą:

  • roczne obligacje,
  • bony skarbowe,
  • certyfikaty depozytowe.

2. Obligacje długoterminowe.

W przypadku tego rodzaju obligacji ryzyko inwestycyjne także utrzymuje się na niskim poziomie. Tutaj jednak zysk przewyższa już wysokość depozytów bankowych (konta oszczędnościowe i lokaty).

Środki inwestujemy w dłużne papiery wartościowe o średnim i długim terminie zapadalności.

Ten sposób inwestowania wymaga już większej cierpliwości, ponieważ na zyski trzeba będzie poczekać od kilkunastu miesięcy do kilku, a nawet kilkunastu lat.

Obligacje długoterminowe są zależne od wysokości stóp procentowych. Także w tym przypadku można w każdej chwili wycofać inwestowane pieniądze.

3. Fundusze stabilnego wzrostu.

Są to tak zwane fundusze mieszane. Przy wyborze tej opcji część pieniędzy jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe, a część (z reguły około 30-40%) w akcje.

Dłużne papiery wartościowe zapewniają w tym przypadku stabilny wzrost inwestycji, natomiast akcje znaczny i szybszy wzrost zysków.

Decydując się na taką formę pomnażania oszczędności, powinniśmy nastawić się raczej na inwestowanie długoterminowe i liczyć się z pewnym ryzykiem strat ze względu na wahania cen akcji.

Fundusze stabilnego wzrostu są obarczone średnim poziomem ryzyka.

4. Fundusze zrównoważone.

Tutaj mamy już do czynienia z funduszami o nieco wyższym poziomie ryzyka niż w przypadku Funduszy stabilnego wzrostu.

Fundusze zrównoważone również stanowią inwestycje mieszane, z tym że większość środków jest inwestowana w bardziej ryzykowny sposób, czyli w akcje (około 60-70% pieniędzy), a reszta stanowi papiery dłużne.

Chcąc odnotować wyraźne zyski z tego rodzaju inwestycji, powinniśmy także nastawić się na inwestowanie długoterminowe. A niekiedy też wykazać dużą dozą cierpliwości w okresach nieco gorszej koniunktury giełdowej.

Możemy tutaj naprawdę sporo zyskać, ale również wiele stracić.

5. Fundusze akcyjne.

Inwestowanie w akcje niesie za sobą największy stopień ryzyka, ale również największe możliwości potencjalnego zarobku.

Wartość naszych aktywów może tutaj wzrosnąć bardzo mocno, ale może też spaść nawet poniżej poziomu inwestowanej kwoty.

Na większe zyski możemy nastawić się, inwestując w akcje długoterminowo i wykazując się dużą dozą cierpliwości i rozsądku.

Zarabianie na funduszach inwestycyjnych przez e-bankowość

Inwestować może każdy. Wystarczy już kwota 100 złotych i dostęp do bankowości elektronicznej. W ten sposób szybko i wygodnie zakupimy interesujące nas fundusze inwestycyjne.

Warto zacząć inwestować właśnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ponieważ dzięki temu nasze inwestycje mogą stać się niemalże bezobsługowe.

Banki oferują bardzo zaawansowane systemy obsługi inwestorów, które umożliwiają regularne comiesięczne inwestowanie w sposób automatyczny.

Wystarczy wybrać pożądane przez nas jednostki inwestycyjne i kwotę, którą chcemy na nie przeznaczać w każdym miesiącu, a bank zajmie się resztą. Nie musimy sami pamiętać o zakupie obligacji czy akcji.

Ponadto banki dokładają wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom jak najwyższe zyski z inwestycji i w związku z tym oferują takie rozwiązania, jak na przykład dostępny w banku ING Trener Finansowy.

Dzięki tego typu nowoczesnym aplikacjom w łatwy i bezpieczny sposób zbudujesz swój pierwszy portfel inwestycyjny.

Znajdziesz tam mnóstwo cennych rad i kalkulacje pomocne w wyborze optymalnych dla siebie rozwiązań finansowych.

Jeżeli nie masz żadnych oszczędności, najwyższy czas pomyśleć poważniej o swojej finansowej przyszłości i zacząć odkładać, a z czasem również inwestować środki.

Zacznij od niewielkich kwot, a szybko przekonasz się, że to łatwe i dające dużą satysfakcję przedsięwzięcie.

Dobrze zainwestowane oszczędności pozwolą Ci sukcesywnie spełniać swoje marzenia i zabezpieczyć swoją materialną przyszłość.